מכירת חמץ באינטרנט – תשפ"ב על ידי הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א
חמץ יימכר גם ביום חמישי בשעה חמש שעון ישראל וגם ביום שישי בשעה תשע בבוקר. המכירה ביום חמישי מיועדת למקומות שלא תשתמשו בהם בפסח ואינכם יכולים לבדוק ביום חמישי בערב כחלק מבדיקת חמץ

מכירת חמץ

אם רוצים למכור את החמץ ביום חמישי צריך למלא עד השעה 10:00 בבוקר שעון ישראל


אם לא, תוכלו להירשם עד יום שישי י"ד ניסן בשעה 08:00 שעון ישראל


ניתן כעת למכור את החמץ דרך האתר. מלא את הפרטים בטופס להלן, שלח אותו, והגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א ובית הדין יהיו שליחך

למכור את החמץ עבורך.


אני החתו"מ ממנה את הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א ובית הדין למכור את החמץ שלי וכן את החמץ של אחרים שמינו אותי למכור.

הנחיות

אסור שיהיה חמץ בבית יהודי במשך ימות הפסח. מי שאינו רוצה לבער מוצרי חמץ (או חשש חמץ) שברשותו, יכול למכור אותם לגוי, לפני חג הפסח. חשוב להדגיש שמדובר במכירה חוקית ורשמית לכל דבר. חמץ שנשאר בבעלות יהודי במשך חג הפסח נאסר בשימוש גם לאחר הפסח, גם אם הוצנע מן העין.


נא למלאות את הטופס בדייקנות, ובפרט לציין כתובת מדויקת (כולל רחוב ומספר) ושאר פרטים. חמץ שנמכר במכירה זו נמכר כדת וכדין, ומילוי הטופס מהווה הסכם חוזי מלא ומחייב. את המוצרים הנמכרים יש לרכז במקום מיוחד (רצוי פינה או ארונית צדדית, הרחק ממגע ילדים), ולסמנו "נמכר". אסור לגעת בחמץ הנמכר במשך ימי הפסח, עד לחצי שעה לאחר צאת החג. נא למלא אחר ההנחיות בקפדנות. החמץ נמכר לגוי בבוקר של ערב פסח, וחמץ שנקנה לאחר מועד המכירה לא ייכלל.


טופס מכירת חמץ

פרטי המוכר

Seller details


כתובת המקום בו מאוחסן חמץ

The address where chametz is stored


אם לא תגור בכתובת הנל בפסח נא כתוב את פרטי הקשר למי שתהיה לו גישה לחמץ שלך

If you are not present at the above address on Passover, please provide contact details for someone who will have access to the property


פירוט המקומות בהם נמצא החמץ

Please specify where the chametz can be found

שליחת טופס זה דינה כחתימה ועל ידיה הנך ממנה את הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א כשליח למכירת החמץ שלך.

Sending this form is equivalent to signing it. By submitting it, you appoint HaGaon HaGadol Rabbi Amram Fried, Shlit"a, as a messenger authorised to sell your chametz